100 år av visdom!

· · · · · ·
Av Gästbloggare, 28 Okt 2010

För oss på Svenska Teknik&Designföretagen, som är en branschförening för arkitektföretag samt teknikkonsultföretag inom bygg och industri, är det naturligt att som expert ge råd och lösa problem. Det är själva innebörden av ordet konsult. Faktum är att vi som förening nu har hjälpt samhället med råd och lösningar i 100 år!

När vi i samband med vårt namnbyte tidigare i år gjorde om vår logotyp valde vi självklart färgen lila. Lila står för visdom, oberoende och kreativitet. Tre egenskaper som är en förutsättning för att överleva som konsult. För oss är det nödvändigt att våra råd bygger på stor kunskap och erfarenhet, att vi inte går någon annans ärende utan föreslår den bästa lösningen på problemet och att vår kreativitet främjar samhällsutvecklingen.

Vår visdom ska bidra till att lösa problemen på lång sikt. När andra löser för stunden siktar vi på lösningar som bidrar till att klimatmålen 2020 och 2050 klaras av. Våra arkitekter och teknikkonsulter har idag redan lösningar på hur vi bygger det klimatsmarta samhället som framtiden kräver. Till skillnad från en del andra experter tror vi på ett framtida samhälle som kombinerar både hållbarhet och tillväxt. I min värld är lila det nya gröna där visdomen om planetens framtid utvecklar samhället i en klimatsmart riktning.

Läste nyligen att lila är politikernas nya favoritfärg. Snart gäller det inte bara kläderna utan även en sinnesbild om framtiden. Lila är lösningen på era problem. Välkomna till vår blogg!