En samhällsbyggnadssektor i världsklass – lita på oss!

· ·
Av Gästbloggare, 28 Okt 2010

I veckan samlades hela samhällsbyggnadssektorn till rådslag och fest på Samhällsbyggardagen. Representanter från alla discipliner samlades i ett interaktivt samtal kring hur vi ska nå visionen ”Hållbart samhällsbyggande i världsklass”. Frågorna diskuterades i 32 smågrupper som via datorer förde in sina synpunkter för att sedan sammanställas och presenteras för hela församlingen.

Och mycket glädjande var att det som sektorn rankade som mest prioriterat var att vi ska lägga ner mer tid och resurser i början av projekten. Som representant för arkitekt- och teknikkonsultföretagen var det precis det här jag ville höra. Det är våra medlemsföretag som finns där i början av projekten.  Om arkitekterna får ta ett mer övergripande ansvar för hela processen kan de säkerställa att slutprodukten blir det som beställaren önskade. Och om teknikkonsulterna får komma in tidigt och arbeta ihop med arkitekterna kan de säkerställa att de bästa lösningarna används för att vi ska nå ett ännu mer hållbart samhälle. Med andra ord, ska vi nå visionen om hållbart samhällsbyggande i världsklass, låt oss leda och låt experterna på hållbart samhällsbyggande komma in i tidigt i processen.

När eftermiddagen gick över till kväll var det dags för att dela ut Stora Samhällsbyggarpriset. Priset delades ut av vår nya bostadsminister Stefan Attefall och gick i år till Limnologen, ett bostadsområde i Växjö, som är ett utmärkt exempel på modernt träbyggande.

(Fotograf Ole Jais)