Växjö- Europas grönaste stad!

· · · · ·
Av Gästbloggare, 05 Nov 2010

Nu är första staden avklarad i vår turné för att fira våra 100 år som branschförening. Förutom utställningen bygger vår dag på varje ort på ett framtidsinriktat seminarium som ska inspirera oss, kunderna och politikerna om stadens framtid. Gårdagens främste inspiratör i Växjö var utan tvekan Växjö kommuns planeringschef Kristina Thorvaldsson. Hennes beskrivning av hur de jobbar med hållbara alternativ i Växjö var riktigt spännande. Deras proaktiva miljöarbete har även blivet uppmärksammade runt om i världen och epitetet Europas grönaste stad är de väl värda. Men Kristina nöjer sig inte med det utan tar ständigt sats för att göra staden ännu mer hållbar. Just nu är det äntligen dags att införa biogasbussar i lokaltrafiken. Som Kristina själv uttryckte det – Biogasbussar är en självklarhet för alla städer med höga miljöambitioner och här har vi legat efter. Med biogasbussarna stärker vi vår position som Europas grönaste stad.

Växjö beräknas växa kraftigt de kommande 40 åren och i sitt strategiska planprogramsarbete har kommunen jobbat med fyra olika scenarier för hur staden skall växa. Den täta staden, där man ser över stadens kärna och förtätar och bygger bostäder på tidigare industrimark. Den glesa staden, där Växjö blir större till ytan och man främst fokuserar på nya villakvarter med rymliga tomter. Stråkstaden, där man utgår från viktiga kollektivförbindelser för att säkerställa att de boende i de nya områdena snabbt ska nå in till centrumkärnan. Det sista alternativet är satellitstaden, som utgår från att kommunerna runt om Växjö ska växa och att med goda förbindelser ska man kunna förse Växjö med den viktiga arbetskraften. Det handlar också om bostadsområden som ligger längre ut i periferin. Genom att skapa dessa fyra scenarior har kommuninvånarna lättare kunnat vara med i dialogen om kommunens framtid. Man har helt enkelt gjort det enklare att förstå och därmed engagerat växjöborna i dess framtida stad på ett utomordentligt sätt som givit mersmak i den fortsatta samhällsbyggnadsprocessen. Om det finns ett pris för bästa planeringschef hade min nominering utan tvekan gått till Kristina Thorvaldsson på Växjö Kommun!