I Kalmar flyger vi fram

· · · · · · ·
Av Gästbloggare, 17 Nov 2010

(Cecilia Hertz, rymddesigner på Umbilica Design)

I veckan fortsatte vi vårt 100 års firande. Denna gång var vi Kalmar där vi bjöds på en riktigt spännande eftermiddag. Dagen började med att Lena Wästfelt, vd på Svenska Teknik&Designföretagen, bjöd oss på en resa från rymden ner till jorden och visade hur vårt samhälle är i en ständig förändringsprocess och gav oss en glimt i framtiden.

I framtiden kändes det redan som vi var när Cecilia Hertz, rymddesigner på Umbilica Design, tog oss upp i rymden igen. Hon talade om den resa hon gjort från när hon var nybakad student startade ett rymddesignföretag och hur hon nu tio år senare verkligen har satt svensk rymddesign på världskartan med hjälp av flera samarbeten med NASA och ESA. Att jobba med design av till exempel interiörer av en rymdkapsel ställer helt nya sätt att tänka. Tyngdlösheten i rymden gör att gamla sanningar blir nya och att rummet får helt nya ytor. För i rymden kan lika gärna skrivbordet sitta i taket, sängen hänga på väggen och toaletten vart som helst. Även om Cecilia Hertz projekt handlar om extrema situationer så blir det riktigt spännande när man sedan omsätter den här kunskapen till livet här nere på jorden. I rymdfärjan bygger allt på att det är ett slutet hållbart system där allt måste återanvändas på bästa möjliga sätt vilket är något att lära av när vi tänker på det framtida hållbara samhället. De tekniska lösningarna i den ännu mer urbana staden kommer att vara ännu mer avancerade för att vi alla ska få plats att bo, leva och verka i staden. Och vem vet, i framtiden kanske vi alla har toaletter som bygger på rymdteknikens sugsystem i stället för att vi använder dricksvatten till att spola våra toaletter med.

Under eftermiddagen fick vi även flyga fram över Kalmars närområde när Mats Gidmark på Vectura visade hur man med hjälp flygdigitalisering av förbifart Rinkabyholm utefter väg E22 kan skapa snabbare projekteringsunderlag. Just förbättrad infrastruktur var huvudämnet i den avslutande diskussionen mellan Johan Persson, kommunalråd Kalmar kommun, Peter Wretlund, kommunalråd Oskarshamn kommun, Leif Larsson, ordförande Regionförbundet och Mats Nordänger, chef samverkansavdelningen Linnéuniversitetet. Genom att skapa bättre tågförbindelse mellan Kalmar och Växjö och även bättre kommunikationer mot Oskarshamn och Karlskrona kan Kalmar gå från fyra arbetsmarknadsområden till bara två. Eller som Johan Persson helst ville se det, ett arbetsmarknadsområde för hela södra Sverige. Kalmar län är det enda län som inte ökat sin befolkning sedan toppnoteringen i slutet av 1800-talet vilket till stor del beror på dålig infrastruktur enligt talarna. Men alla var optimistiska att med det nya Linnéuniversitet, en strukturomvandling av arbetsmarknaden där man gått från extremt industrisamhälle till ett modernt tjänstesamhälle och ett fantastiskt läge vid havet dit dagens människor gärna söker sig till så finns det en enorm möjlighet för Kalmar län att lyfta sig och bli en attraktiv region som lockar människor, företag och turister till sig.

(Mats Nordänger, Leif Larsson, Johan Persson, Peter Wretlund och moderator Anna Olin)