I Malmö minns vi våra drömmars stad

· · · · · · · · ·
Av Gästbloggare, 24 Nov 2010

(Mia Wahlström)

Första stopp denna vecka på vår jubileumsresa var i Malmö. Vi var i en fantastisk lokal (Luftkastellet) vid brofästet med underbar utsikt ut över havet och Öresundsbron. Här i Malmö gick eftermiddagen i stadstrendernas tecken och vad kunde då vara mer lämpligt än att vi var vid havet. I alla städer vi hittills har besökt har det varit främsta prioritet att få till nya bostadsområden vid vattnet. Allt för att locka nya invånare till just sin stad nu när urbaniseringen åter tar fart.

En av talarna, Mia Wahlström från Tyréns, berättade om deras omfattande forskningsarbete kring just stadstrender. De hade bland annat tittat på tio framgångsrika världsstäder och försökt ta reda på vad som gjorde de så attraktiva att de blev drömmarnas stad. Allt kokades ner till fyra centrala begrepp som är nyckelfaktorer för att få en underbar stad. Den första var mångfald. Och då inte bara mångfald av människor, utan även av idéer och verksamheter. Med mångfald växer kreativiteten, innovationskraften och tillsammans skapar man i staden en ordentlig tillväxt. Den andra faktorn var hållbar utveckling. Här var det viktigt att staden tillhandahöll smarta och bekväma lösningar som gör att invånarna kan bidra till det hållbara samhället men utan att påverka bekvämligheten för mycket. Den tredje faktorn är samverkan. Om staden på allvar samverkar med sin omgivning och skapar större regioner skapar det ännu mer av uppblandning av discipliner och det ger synergieffekter till hela regionen. Den fjärde och sista faktorn var betydligt mer överraskande i deras forskning. Som Mia sa – alla platser har inte en image, men alla platser har en själ. Och alla städer måste ha en riktigt förankrad själ som gör invånarna stolta över sin stad. Då får man ett starkt varumärke och goda ambassadörer. För att få det är det viktigt att arbeta aktivt med storytelling, arrangera evenemang, bygga arkitektoniskt spännande och verkligen skapa stadens landmärken. Då får du en stad som vinner invånarnas och besökarnas hjärta.

Tyréns hade även gjort en ranking över de svenska städer där invånarna var som mest nöjda över sin stad. Den listan toppades av Halmstad före Göteborg och Norrköping. På fjärde plats kom Örebro följt av Malmö och Luleå. På delad sjundeplats kom Stockholm och Östersund och på nionde plats kom Kalmar. Tiondeplatsen delades av Umeå, Jönköping och Karlstad. Faktorer som invånarna särskilt lyfte fram var att staden skulle vara vacker och att det skulle finns gått om mötesplatser samt att man var stolt över sin stad.

Två som var stolta över sina städer var Göran Persson och Agneta Hammer. Göran berättade om Kristianstads framtid och hur viktigt det var att staden utvecklades för att stärka hela nordöstra Skåne. Det var ett nytt sätt att se på samhällsutvecklingen i kommunen. Tidigare hade det varit viktigare att småorterna runt omkring också fick sina idrottshallar och badhus, men att man nu vågade satsa mer på själva staden. En viktig förutsättning var att de lokala politikerna över blockgränserna satt sig ner och bestämt hur de ska utveckla staden och i vilken prioritet de skulle göra det. Även Göran var inne på hur viktigt stoltheten var för Kristianstad och han trodde mycket på den nya arenan som en viktig del att skapa framtidens stad. En annan del var vikten att Kristianstad även i fortsättningen kunde gå under epitetet den vackra staden och att man inte kompromissade med arkitekturen när staden byggs ut.

Agneta Hammer från Helsingborg berättade väldigt spännande om H+ och hur man nu bygger ihop Helsingborg södra och norra delar samt genom att bygga ner tågtrafiken få ihop söder med vattnet och den gamla hamnen. Eller som Agneta sa – först lägger vi ner spåren under marken, för att sedan lägga nya ovanpå. Med detta menade hon att även Helsingborg tittar på att bygga spårvagnar igen. I detta gigantiska projekt har kommunen satsat mycket på samverkansprocesser, vilket har gjort att man nu kan gå fram allt fortare och fortare med detaljplanearbetet. Vill man läsa ännu mer om allt det spännande som händer i Helsingborg finns det en stor artikel i senaste numret av vår tidning Influnes.