Arkiv för januari 2011

Antal poster: 1

Generationsväxlingen ger obalanser på arbetsmarknaden

Av Saga Hellberg, 11 Jan 2011
generationsväxling · kompetens · kompetensstrategier · Kompetensutmaningen

På Kompetensutmaningen, Svenskt Näringslivs seminarium i november 2010 där STD-företagen var en av medarrangörerna, diskuterades generationsväxlingen ur ett nationellt och brett perspektiv. Där framkom att det råder obalans på arbetsmarknaden vad gäller arbetskraft, särskilt i mindre städer och orter. Man kan väl säga att det också gäller för våra kunskapsintensiva företag. Generellt sett är tillgången […]