Generationsväxlingen ger obalanser på arbetsmarknaden

· · ·
Av Saga Hellberg, 11 Jan 2011

På Kompetensutmaningen, Svenskt Näringslivs seminarium i november 2010 där STD-företagen var en av medarrangörerna, diskuterades generationsväxlingen ur ett nationellt och brett perspektiv. Där framkom att det råder obalans på arbetsmarknaden vad gäller arbetskraft, särskilt i mindre städer och orter. Man kan väl säga att det också gäller för våra kunskapsintensiva företag. Generellt sett är tillgången på rätt utbildad arbetskraft större i våra storstadsregioner, men det är en sanning med modifikation. Visst är det så, men även om den rätta kompetensen finns, så finns det för få människor med rätt kompetens. Den stora utmaningen för alla företag är då att skaffa sig strategier för hur man ska parera detta. Man behöver tänka till i två parallella spår – dels att attrahera ungdomar att söka utbildningar, som leder till de yrken där vi ser oss behöva fylla på med kompetenta medarbetare och dels underlätta för redan befintliga medarbetare att stanna kvar eller komma till våra företag.

Vad beträffar ungdomarna står vi inför samma problem och möjligheter som alla andra vad gäller söktrycket till främst ingenjörsutbildningarna, även om vi nu efter 10 års intensivt arbete kommit i nivå när det gäller byggingenjörsutbildningarna. Nästa utmaning, när väl studenten börjat på en ingenjörsutbildning, är att få denne att välja en inriktning mot ett av de områden där vi tycker det råder brist på arbetskraft och kompetens. Både högskolan och vi som bransch har här stora utmaningar. Vi behöver synliggöra våra verksamhetsområden och dess innehåll för ungdomarna och skolan behöver synliggöra och attrahera till de utbildningar på högskolan som leder till yrken inom bristområdena. Här måste ALLA dra sitt strå till stacken och vara synliga under utbildningen på olika sätt. Man finns som företag i de olika skolornas och utbildningarnas programråd, ställer upp som föreläsare, ordnar studiebesök och nätverksträffar. Tar emot studenter för praktik, erbjuder exjobb och ställer upp på arbetsmarknadsdagar. Man kan också hjälpa högskolorna när de behöver starta upp nya utbildningar.

Vad kan man då ha för strategi för att motverka obalans på arbetsmarknaden? Det finns ett antal faktorer som man som enskilt företag eller inom en region kan arbeta med, t ex att låta medarbetarna arbeta kvar längre än till pension, t ex som mentorer åt yngre medarbetare. Man kan ha kompetensutvecklingsstrategier för de befintliga medarbetarna. De flesta högskolor har kortare fortbildningskurser och webbkurser. Det finns även längre kurser när man behöver byta inriktning. Man kan underlätta för inpendling genom att hjälpa till med övernattningslägenheter. Inflyttning till en stad/ort är ett större steg där fler faktorer spelar roll, som tillgång till bostad, arbete åt andra familjemedlemmar, tillgång till skolor och barnomsorg, m.m. Där gäller påtryckning regionalt eller kommunalt. Att söka arbetskraft utomlands har idag blivit lättare då reglerna har luckrats upp. Ytterligare ett alternativ är att leta upp våra utrikesfödda nysvenskar med examina från andra länder och genom olika utbildningsinsatser få dem ”på banan”.
Många utmaningar finns det och många vägar att gå, men det allra viktigaste är trots allt att börja med att utveckla strategier inom företagen för att behålla och ersätta kompetens.