Arkiv för februari 2011

Antal poster: 3

Samverkan mellan branschorganisationer efterfrågas…

Av Yves Chantereau, 28 Feb 2011
Arkitekt · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

I sin ledare i februari nummer av Arkitekten, beskriver Staffan Carenholm Sveriges Arkitekter organisation. En mindre vaken läsare skulle lätt kunna få uppfattning att SA är den enda branschorganisationen som bedriver arkitektfrågor. Även om jag antar att det inte var Staffans avsikt bör en komplettering vara på sin plats. Visst har Sveriges Arkitekter med sin […]

Ny Plan- & Bygglagen

Av Yves Chantereau, 24 Feb 2011
Arbetsmarknad · Arkitekt · PBL · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Ganska snart träder den nya PBL i kraft. Efter den 2 maj 2011 ska många självständiga kontrollansvariga börja certifieras. Behovet har uppskattat till 8000 stycken. Det är ganska många om man jämför med dagens situation med cirka 1 700 behöriga KvalitetsAnsvariga. Någonstans kan man ana en tveksamhet om hur det hela ska gå till: certifieras av vem? hur […]

Vad ser ditt företag för utmaningar de närmsta åren?

Av Saga Hellberg, 04 Feb 2011
hållbart samhälle · klimatpåverkan · miljöpåverkan

Under STD-företagens 100-årsjubileum genomfördes ett antal framtidsseminarier. De avslutades med att branschföreningens Yngreråd fick komma till tals. De har gjort en undersökning hos bland annat medlemsföretag och politiker om utmaningarna med att uppnå ett hållbart samhälle år 2050. Men man behöver inte titta så långt fram för att se att förändringar måste ske och att […]