Samverkan mellan branschorganisationer efterfrågas…

· ·
Av Yves Chantereau, 28 Feb 2011

I sin ledare i februari nummer av Arkitekten, beskriver Staffan Carenholm Sveriges Arkitekter organisation. En mindre vaken läsare skulle lätt kunna få uppfattning att SA är den enda branschorganisationen som bedriver arkitektfrågor. Även om jag antar att det inte var Staffans avsikt bör en komplettering vara på sin plats.

Visst har Sveriges Arkitekter med sin bas i facklig verksamhet och sitt ursprung i en individorganisation tagit en allt större plats och börjat hantera frågor som berör inte längre bara individer utan hela branschen. Det vore en utmärkt utveckling om det gjordes med en bättre samordning med Svenska Teknik&Designföretagen som organiserar arkitektföretag och som också arbetar sedan många år med viktiga branschfrågor.

Upphandlings-, kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor är viktiga områden där STD-företagen bedriver en bred dialog med många olika aktörer för att förstärka arkitektens roll. STD-företagen har valt en annan strategi än SA och arbetar inte som ensam spelare utan inom ramen av ett stort och väl utvecklat nätverk. Det är kanske på sin plats att påminna att många frågor som idag berör arkitekterna också berör många andra konsulter. Med allt komplexare projekt och ett hållbarhetsperspektiv samverkar arkitekter och övriga konsultgrupper i tät samverkan.

I kontinuerlig dialog med offentliga beställare och upphandlare påverkar vi upphandlingar för att framhäva värdet av arkitektens arbete men också av andra tekniska konsulterna. Genom sitt delägarskap i BFAB initierar STD-företagen många kurser som är nödvändiga för vidareutbildning av arkitektkåren.

Självklart efterlyser STD-företagen en bättre dialog med SA och har tagit initiativ till ett möte mellan våra respektive styrelser i förhoppning att initiera den nödvändiga dialogen. Vi ser fram emot en framtid där alla parter inom arkitektbranschen inser att det är i samverkan som förbättring kan uppnås för alla.