Arkiv för maj 2011

Antal poster: 2

Den attraktiva staden och befolkningstillväxten

Av Yves Chantereau, 23 Maj 2011
hållbart samhälle · Infrastruktur · Politiker · Samhällsbyggare · Spårvagn

I ett blogginlägg den 19 maj ”Dags att ta befolkningstillväxten på allvar” kommenterade nätverket yimby inspelet från Folkpartiet om utbyggnaden av infrastruktur i Stockholms region. Det är en viktig fråga och en komplex sådan. I mitt blogginlägg den 28 mars ”kommer bostadsbristen att kvarstå” underströk jag att bostadsbristen är ett hinder för en fortsatt tillväxt. […]

Publikrekord för Tillståndet i miljön

Av Yves Chantereau, 09 Maj 2011
Grön · hållbart samhälle · Samhällsomvandling · Samhällsutveckling

Förra veckan var dags för IVL stora konferensen om tillstånd i miljö. Mer än 300 deltagare visar att gröna frågor har flyttats från specialister och missionärer till att omfatta en breddare krets. Konferensen gav kanske inte så många konkreta svar men belyste tydligt vilka svåra val och frågor ett hållbart samhälle måste hantera. Särskilt tydligt […]