Publikrekord för Tillståndet i miljön

· · ·
Av Yves Chantereau, 09 Maj 2011

Förra veckan var dags för IVL stora konferensen om tillstånd i miljö. Mer än 300 deltagare visar att gröna frågor har flyttats från specialister och missionärer till att omfatta en breddare krets.

Konferensen gav kanske inte så många konkreta svar men belyste tydligt vilka svåra val och frågor ett hållbart samhälle måste hantera.

Särskilt tydligt var det i frågan om vindkraften där föreningen Svenskt Landskapsskydd gick delvis i hårt angrepp mot vissa konsultbolag som anklagades helt enkelt av fusk med utredningar som underlag till processen. Visst är avvägningar svåra och enskilda personer drabbas när vindkraften ska byggas ut, men det kändes olustigt att konsultleden får bära ansvaret.

Som deltagare i konferensen tänkte jag att målet var felvalt: ”Skjut inte på pianisten” …

Mer allvarlig var resten av konferensen. Särskilt den separata sessionen där man diskuterade affärsnytta med att ha en riktigt genomtänkt hållbar strategi visade att frågorna har lämnat specialistkåren för att bli en del av den övergripande strategin som berör hela företagsledningen och alla medarbetare. Det är självklart mycket glädjande. Många av STD-företagens konsulter med stor teknisk kompetens kan bidra mycket till denna utveckling.