Den attraktiva staden och befolkningstillväxten

· · · ·
Av Yves Chantereau, 23 Maj 2011

I ett blogginlägg den 19 maj ”Dags att ta befolkningstillväxten på allvar” kommenterade nätverket yimby inspelet från Folkpartiet om utbyggnaden av infrastruktur i Stockholms region. Det är en viktig fråga och en komplex sådan. I mitt blogginlägg den 28 mars ”kommer bostadsbristen att kvarstå” underströk jag att bostadsbristen är ett hinder för en fortsatt tillväxt. Idag gick alliansen ut i Stockholm med en hänvisning till ökad bostadsproduktion.

Så är det också med infrastrukturen. Bygga bostäder med goda kvaliteter i tillräckliga kvantiteter är nödvändig  men inte tillräcklig. Kan vi inte investera i nödvändig infrastruktur inte bara i form av transport (oavsett om det är tåg, tunnelbanan, bussar eller Förbifarten) men också i form av skolor och sjukvård, kommer Stockholm sluta att vara den attraktiva staden som den är idag. Delikat uppgift: att växa utan att ta bort själva grunden till tillväxt, attraktivitet.

I SVD idag finns ett reportage om Detroit och vilka problem en stad i nedgång måste brottas med. Man kan tycka att dessa problem är långt borta och inte berör oss alls, men så är det inte riktig: i 140 av Sveriges kommuner har befolkningen minskat under 2010, 149 kommuner har växt varav ett fåtal har akuta tillväxtproblem. Självklart är det så att de stagnerande städer kan ha också akuta problem men det är en annan fråga.

Vad jag vill säga med detta är att det är ohört viktig att diskutera tillväxtfrågor för att det en smal stig med många fallgropar som leder till en fortsatt tillväxt. Vi på STD-företagen vill debattera dessa frågor ännu mer för att arkitekterna och tekniska konsulter är nyckelspelare i skapandet av våra framtida levnadsvillkor.