Arkiv för september 2011

Antal poster: 1

Statistik

Av Yves Chantereau, 26 Sep 2011
Arbetsmarknad · generationsväxling · Samhällsbyggnadssektorn

Sveriges Byggindustrier har kommit ut med en rapport: ”Fakta om byggandet”. Kul läsning och intressanta fakta tills man kopplar ihop två tabeller: ”Kostnader i ett bostadsprojekt” och ”Faktorprisindex för flerbostadshus”. I byggherrenskostnader på 22 % av produktionskostnader ingår bland annat projektering. Faktorprisindex för produktionskostnader har ökat på 20 år från 100 till cirka 180. Materialindexet […]