Arkitektur & Arkitekter

·
Av Yves Chantereau, 14 Nov 2011

Förra fredagen var det arkitekturdagen. Bostadsministern Stefan Attefall presenterade sina tankar kring bostadspolitiken och underströk det tunga ansvaret som redan ligger på kommunerna att ta bostadsförsörjningsfrågor på allvar. Arkitekterna har också ett ansvar såklart, men det var lite dock lite oklart hur de skulle kunna påverka volymen av bostadsproduktionen. Det fokuserades en hel del på kvalitetsfrågor som om det vore omöjligt att skapa bostäder med hög kvalitet.

Paradoxalt nog illustreras debatten med många bilder av nyproducerade bostäder med hög kvalitet och det visar väl att det inte är omöjligt eftersom dessa exempel finns. Någonstans tappar man alltså den röda tråden.

Kanske är det så att arkitekternas tvetydiga relation till marknaden grundas redan på arkitekturskolorna. Man lär sig allt om arkitektur och väldigt lite om att vara arkitekt. Att sedan under arkitekturdagen få höra att ”arkitekten har blivit finansens lakej” kan bara befästa detta märkliga förhållande.

Jämför med läkarutbildningen; alla vet att en utav de viktigaste parametrarna för patientens hälsa är kvalitet i bemötande med läkaren. Läkarstudenter lär sig inte bara medicin, utan också att bemöta patienter. Det vore kanske på sin plats att lära arkitekter att bemöta sin kund på rätt sätt, för att frigöra arkitekturens kraft. Men tyvärr präglar myten om det ensamma geniet fortfarande utbildningen och även tyvärr yrkesutövningen.

Detta är synd, för att det finns ett tydligt samband mellan hur arkitekterna agerar, vilken självbild de å ena sidan förmedlar och status- och ersättningsfrågor på andra sidan. Om man tror sig vara ”finansens lakej”, återstår liten möjlighet att inta den rådgivande positionen, som är arkitektens riktiga position.