Blågula byggen dyra och ineffektiva?

· · ·
Av Yves Chantereau, 21 Nov 2011

Anders Orrenius från Riksdag & Departement dömde ut bostadsproduktionen i Sverige häromdagen och beskyllde den för att vara dyr och ineffektiv. Det finns många orsaker att fundera över den osedvanliga fördyring som gjort Sverige det dyraste bygglandet i Europa. Detta har vi redan uppmärksammat tidigare i vår blogg.

På sidan 45 i ”Fakta om Byggandet 2011” från branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, finner man ett diagram som visar bostadsproduktionens kostnadsutveckling jämfört med Konsumentprisindex. Det är ingen munter läsning. Man kan fråga sig återigen; varför har de svenska materialkostnaderna ökat med 121 % på 20 år, när KPI endast ökat med cirka 45 % under samma period. Man kan också notera att byggherrekostnaderna, där projekteringskostnaden ingår, i princip stått stilla (från 100 till 102 på 20 år). 

Under samma period har konsulterna sett sina kostnader öka enormt, bland annat på grund av ökade kostnader för den ökade it-kompetens som behövs idag. Eftersom byggherrekostnaderna har stått stilla sedan 1990 betyder det att arkitekter och tekniska konsulter faktiskt under tiden har effektiviserat sin verksamhet något fantastiskt. De levererar sina kreativa lösningar 30 % billigare idag än för 20 år sedan.

Detta är värt att notera och återigen repetera, då vi konsulter ofta beskylls för att vara dyra och ineffektiva. Sanningen är alltså det omvända!

Så, nu är det sagt.

Vi får återkomma till detta om och om igen. För att påminna branschen och inte minst påminna byggherrarna när de försöker skära ned projekteringskostnaderna. Det finns ju många andra som inte bidragit med samma effektivitetsökning.