Arkitektoniska milstolpar eller tanklös show-business?

· · ·
Av Yves Chantereau, 30 Nov 2011

Låt oss fortsätta på det spanska temat. Efter DN-artikeln med Messi som arkitekt bakom Barcelonas fotbollsframgångar kontrar SVD med en egen arkitekturartikel. Den handlar om den nya trenden: arkitektoniskt extravaganta ombyggda bodegas. En samling showbusiness-arkitekter ritar om gamla bodegor till koncentratet av sin förväntade stil, lika förutsägbara som en skulptur av Frank Stella i ett modernt museum. Är det bra, eller är detta problematiskt? Svårt att säga faktiskt, men man kan konstatera att få arkitekter uppnår den stjärnstatus som behövs för att få skrynkla ihop en titanburk mitt i en spansk medeltidsby.

Enligt European Council of Architects finns det cirka 483 000 arkitekter i Europa, med en ganska stor variation av ”arkitektdensitet” mellan länderna. Den som är vetenskapligt lagd söker kanske ett samband mellan antalet arkitekter, antalet stjärnor och arkitekturens upplevda kvalitet. Men förgäves, det finns inget samband. Sverige huserar cirka 1 % av de europeiska arkitekterna men utmärker sig inte på något sätt.  Dock kan det kanske vara så att självförtroendet är lägre hos svenska arkitekter än hos sina utländska kolleger. Det finns mycket skrivet på ämnet, inte minst sedan Kieran Long deklarerade att svensk arkitektur är döende. Låt oss ändå höja blicken något.

I likhet med fotbollandslaget spelar svenska arkitekter som bäst utan stjärna. Med en hög lägsta nivå, avsaknad av meningslösa skrytbyggen, omsorg om brukarna samt med ett stort samhällsansvar för brukarna, för miljön, för energi, för omgivningen. Messi-Gerhy får ursäkta men jag har svårt att tro något annat än att nyfikenheten på den formdopade bodegan kommer att falna ganska snart. Den kommer att falla i glömska, som så många andra daterade excesser. Vem bryr sig idag om Bofills Abraxas i Marne la Vallée, det tidiga åttiotalets så kallade ”milstolpe”.

Svenska arkitekter ska ha gott självförtroende. De levererar i det tysta långsiktiga lösningar och inte show-off-projekt som lämpar sig bättre för temporära utställningar än för en medveten nutid och framtid.