Trögt för infrastruktur?

· ·
Av Lena Wästfelt, 12 Jan 2012

Från flera håll har det konstaterats att det går trögt med upphandlingarna från Trafikverket. Deras interna förnyelsearbete flyttar fokus internt och man har haft svårigheter att nu ut med den uppdragsmängd som var tänkt.

Produktivitetskommittén, som belyser Trafikverkets effektivitet, har låtit göra jämförelser mellan Sverige och Finland. Kommittén konstaterar att våra grannar är duktigare, för att de handlar upp årliga volymer. Bättring utlovas. Det bäddar gott om framtiden.

Detta har uppmärksammats bland annat i en artikel från Byggindustrin (2011-12-15) och det finns inte så mycket att anmärka på, förrän man kommer längre fram till en märklig slutsats: ”Nu till exempel Förbifarten (…) Trafikverket hade kunnat skippa konsultupphandlingar helt och vänt sig direkt till entreprenörerna” säger en representant från ett välkänt företag.

Vad menas med det egentligen? Att Trafikverket inte behöver konsulthjälp för att definiera produkten de tänker köpa eller att entreprenörerna inte behöver konsulthjälp för att projektera produkten de tänker leverera, utan sätter sig direkt i sin maskin och kör? Alla förstår att konsulterna behövs oavsett i vilket skede de arbetar och oavsett vilken beställare de har. Kostnad för projektering finns oavsett om den är synlig eller gömd i andra kostnader. Det är mer än olyckligt att en stor entreprenör låtsas förminska konsulternas roll och deras kompetens. Sällan hör man en konsult i bygg- eller anläggningsbranschen säga att entreprenörer inte behövs. Alla aktörer behöver ha klart för sig vilket bidrag och värde varje del i en komplex process levererar.