När arkitekterna tystnar…

· · ·
Av Yves Chantereau, 19 Jan 2012

Rasmus Wärn skrev ett intressant inlägg häromdagen på SVD.se: Spelet om Slussen har bara börjat. Rasmus konstaterar att har det varit ganska tyst från arkitekterna som ritat på Slussenförslaget, såsom i många andra sammanhang. Man kan undra varför det har blivit så. Det är sällan arkitekterna som hörs i stadsbyggnads-debatten, utan oftast motståndare och politiker, som sällan försvarar ett förslag. Det finns flera skäl till detta. Till exempel att arkitekternas roll och inflytande generellt har minskat och att det kan innebära betydande risker för en arkitekt att ge sig in i en publik debatt om ett projekt. Många tenderar att blanda sak- och personfrågor och politikerna har ett långt minne. Inte sällan vill beställaren dessutom själv föra debatten.

Oavsett orsaker är detta en olycklig situation. Arkitekturen behöver också sina talesmän och försvarare. Arkitekter behöver gå ur sitt skal och synliggöra sina projekt och sin kompetens, de är ju faktiskt de mest kunniga i frågan.

Arkitekter, debattera mera!