Kvalitativa konsulthandlingar

·
Av Lena Wästfelt, 20 Jan 2012

FiA -förnyelse i anläggningsbranschen – samlade konsulterna till en dag för att diskutera kvaliteten i handlingarna. En sak var tydlig, det är inte den tekniska kompetensen som brister. Däremot blir det en del slarvfel (mänskliga eller tidsbrist) och samgranskningen får ofta stryka på foten. En säkrare arbetsprocess, med tydliga steg, beslut och överlämningar, borde styra upp och skapa bättre förutsättningar.