Arkiv för februari 2012

Antal poster: 6

Tre högskolemyndigheter blir två!

Av Saga Hellberg, 29 Feb 2012
Högskolemyndigheter · Remiss

Titeln syftar på utredningen om att göra två högskolemyndigheter av dagens tre. Tanken är att den ena myndigheten ska vara en servicemyndighet och den andra ska vara en granskande och uppföljande myndighet. STD-företagen har tillsammans med Almega och Teknikföretagen lämnat synpunkter till remissvar som sedan sammanställts och lämnats från Svenskt Näringsliv. Nedan i korthet våra […]

En annan syn på arkitektens roll

Av Yves Chantereau, 27 Feb 2012
Arkitekt · Arkitektur · Teknikkonsult · Utbildning

I en lokaltidning hittade jag häromdagen en artikel där tre unga arkitekturstuderande intervjuats om deras förväntningar inför framtiden. En av dessa ville skapa ”kompromisslösa konstverk”. Varifrån kommer denna ”talibanska” syn på arkitektens roll? Är det ungdomens önskedröm som talar eller finns det också ett stänk av verklighetsflykt som präglar arkitektutbildningen? Det är lätt att glömma […]

En starkare arkitektroll?

Av Yves Chantereau, 17 Feb 2012

I tidskriften Fastighetsvärlden skev Bo Liffner en uppmärksammad ledare. Arkitekterna måste kliva ner på plan och ta ett större ansvar för en god arkitektur som är viktig för samhällsutvecklingen. Det är intressant att uppmaningen kommer från en färgstark profil i fastighetsbranschen som under många år har varit ansvarig för en sektor som kan räknas till […]

Reflektioner från Industridagen 2012

Av Anders Persson, 16 Feb 2012
Industri · Industridagen · Industrikonsult · Ingenjör

Sverige behöver nytänkande och satsningar på regelverk, skatter och forskningsstöd som sätter fart på och gynnar den ”nya industrin”.

Nära-nollenergibyggnader – Remissyttrande

Av Saga Hellberg, 07 Feb 2012
nära-nollenergibyggnader · Remiss

STD-företagen har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementet angående; Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader. Våra sammanfattande synpunkter är följande: Skärpta krav i byggregler för byggnaders energiprestanda Enhetliga, enkla och robusta regler Ändrade regelverk som jämställer olika typer av uppvärmningsformer Systemgränser som omfattar all […]

Låt upphandlingarna avgöras i specialdomstol

Av Lena Wästfelt, 06 Feb 2012
Infrastruktur · överprövningar

SKL svarar utredaren Anders Wijkman och beklagar att gisslet med överprövningar, i Dagens Samhälle nr 3 2012. Framför allt reagerar man emot att domstolarna dömer så olika. Istället föreslår SKL att man inrättar en specialdomstol, likt den man har i Danmark och Norge. Där kallas det Klagenämnd och sägs ha ett kortare förfarande än det […]