Låt upphandlingarna avgöras i specialdomstol

·
Av Lena Wästfelt, 06 Feb 2012

SKL svarar utredaren Anders Wijkman och beklagar att gisslet med överprövningar, i Dagens Samhälle nr 3 2012. Framför allt reagerar man emot att domstolarna dömer så olika. Istället föreslår SKL att man inrättar en specialdomstol, likt den man har i Danmark och Norge. Där kallas det Klagenämnd och sägs ha ett kortare förfarande än det vi ser i Sverige. Dessutom med speciella jurister med hög kompetens på upphandlingsområdet och som enbart bedömer den typen av ärenden. STD-företagen har varit inne på samma tanke. De ärenden som våra medlemsföretag överklagar handlar oftast om stora infrastruktur-projekt. En process som i sig är långsam och som genom domstolarnas förfarande tar extremt lång tid. För ett snabbare utveckling stödjer vi tanken med specialdomstolen.