En starkare arkitektroll?

Av Yves Chantereau, 17 Feb 2012

I tidskriften Fastighetsvärlden skev Bo Liffner en uppmärksammad ledare. Arkitekterna måste kliva ner på plan och ta ett större ansvar för en god arkitektur som är viktig för samhällsutvecklingen. Det är intressant att uppmaningen kommer från en färgstark profil i fastighetsbranschen som under många år har varit ansvarig för en sektor som kan räknas till den mest kommersiella som finns: ICA-handlare.

Och jag kan inte annat än att hålla med Bo Liffner. Arkitekterna måste ta ett större ansvar och ägna sig också åt andra frågor än gestaltning. På senare tid känns det som att utvecklingen har gått åt andra hållet. Visualiseringsteknik och parametrisk design har skapat en flora av märkliga vridna huskroppar som florerar på internet. ”Internationella” arkitekter ägnar stor möda att rita meningslösa och kontextlösa projekt där konceptualisering tar över alla andra parametrar. Det är kanske inte en så önskvärd utveckling, det är knappast det som Bo menar.

Utmaningen är uttalad, det återstår att se hur arkitekterna kommer att reagera.