Arkipelago: Bör vi inte ändra ett hopplöst läge?

· · · ·
Av Yves Chantereau, 13 Mar 2012

Idag hölls en lunchdebatt på Arkitekturskolan KTH i Stockholm, anordnad av Arkipelago, med prodekan Leif Brodersen. Ämnet för diskussionen var huruvida skolan utbildar i ämnet arkitektur eller till yrket arkitekt.

Arkitektföretagen kämpar med usel lönsamhet och låga lönenivåer, trots sina unika bidrag till skapande av byggnader som kräver stora investeringsvolymer.  Trots detta efterfrågas ett utökat ansvar och kunderna förväntar sig att arkitekterna ska gå ner på plan (se tidigare debattinlägg från Bo Liffner i Fastighetsvärlden). Varför förblir läget så hopplöst?

Självklart finns det koppling mellan bristen på kunskap om process, om de ekonomiska parametrarna, om ledningsrollen och det dåliga utfallet. Vår bransch bidrar genom att skapa stora värden, ta mer ansvar och var kreativa för att hitta andra ersättningsmodeller än den självsvältande konkurrensen.