Ett viktigt påpekande i Fastighetsvärlden

I en krönika i Fastighetsvärlden tar Lennart Weiss på sig rollen som ”surgubbe”; det är faktiskt svårt att förstå fascinationen för många ytliga yrken. Och jag delar Lennarts bild (i egenskap av surgubbe själv, antar jag), att det finns en oroande brist på intresse för samhällsbyggande i landet. Många av våra tekniska konsulter kommer att brottas med stora rekryteringsproblem framöver, generationsväxlingen för de tekniska yrkena kommer att lämna stora hål i våra teknikkonsultbolag. På STD-företagen jobbar vi mycket med denna fråga, bland annat genom tävlingen Future City som försöker påverka ungdomar att intressera sig för samhällsbyggnadsyrkena.

Varför det har blivit så är en komplex fråga men som Lennart påpekar är det viktigt att branschen arbetar mer fokuserat för att lösa den, innan den sista ingenjören släcker ljuset för hela samhället.