Framtidens karriär – ingenjör

· · ·
Av Lena Wästfelt, 18 Apr 2012

Det råder akut brist på ingenjörer! Med dagens nummer av Dagens Industri kommer tidningen Framtidens Karriär – Ingenjör. Detta är ett exempel på stegen för att stärka och synliggöra ingenjörens roll och möjligheterna för framtidens ingenjörer. Tillsammans med Swecos vd Åsa Bergman, tillika ny styrelseledamot i Svenska Teknik&Designföretagen, diskuterar jag framtiden och teknikkonsulternas behov av ingenjörer.

Vi har ett enormt stort behov av ingenjörer och behovet kommer att bestå. I framtiden kommer vi bland annat att behöva ingenjörer som kan kombinera energi- och hållbarhetsfrågor med beteendevetande. Åsa och jag talar nästan i korus när vi konstaterar att det råder en väldigt hård konkurrens bland teknikföretagen om de ingenjörer som utbildas i Sverige. Men framtiden för ingenjörer är ju så ljus, varför utbildar sig inte fler till ingenjörer? Det finns knappast någon som kliver ut från skolan och inte får jobb. Det finns en otrolig tjusning i att konkret kunna bidra till människors miljö och till samhällsutvecklingen. Det borde fler få vara med om. Kom till samhällsbyggnadssektorn!

Hela tidningen Framtidens Karriär – Ingenjör finns som pdf här.