Framtidens samhällsbyggande?

·
Av Yves Chantereau, 25 Apr 2012

Foto: Tanja Lundén, IQ Samhällsbyggnad

Lasse Berg, Foto: Tanja Lundén, IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad hade stämma i förra veckan och efter stämman anordnades ett seminarium om framtidens samhällsbyggande. Vilka parametrar kommer att påverka oss? Hur påverkas staden? Vilken teknikutveckling och uppfinning kommer att betyda mest för vår framtid?

Visioner utvecklades utifrån tre olika perspektiv. Med ”våra drömmars stad” som metafor, berättade Erik Herngren, Kairos Future, om sin vision av den kommunikativa staden, som ett barn av sin tid, full av upplevelser. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist belyste sedan behovet av ökad beställarkompetens för att kunna möta globaliseringens utmaningar.

Till sist tog Lasse Berg, hedersdoktor vid Lunds Universitet, över ordet. Han framhävde att staden måste möta sina utmaningar utifrån människans behov, som skapats under miljoner år av utveckling; vi är människor besatta av vår sociala tillhörighet. Vi kommer att möta en alltmer urbaniserad värld där vi blir äldre och ensammare medan biotekniken kommer att förändra våra livsvillkor. Lasse Bergs fantastiska berättarengagemang fick den leende publiken att reflektera över utmaningarna som samhällsbyggarsektorn måste möta.

Samhällsbyggandet handlar alltför ofta om tekniska frågor och alltför sällan om oss, alla vi människor som kommer från en liten grupp av cirka 100 individer som för 600 000 år sedan lämnade Afrika. Tur att vi numera har Facebook för att hålla koll på vår flock…