Lyckat avslut på projekteringsledarkursen

· · · ·
Av Yves Chantereau, 25 Apr 2012

Förra veckan avslutades pilotomgången av STD-företagens kurs Projekteringsledare.

18 personer deltog i kursen som sträckte sig över tre månader, med ett tvådagars-pass per månad. Kursen har tagits fram av STD-företagen i dialog med arkitekter, tekniska konsulter och projektledare. Kursen är indelad i tre tydliga sessioner: den personliga utvecklingen, projekteringsprocesskunskap och ledarskap.

Vid avslut fick deltagarna berätta om vad de hade upplevt och vilka av dessa nya kunskaper de kunde få nytta av i sina framtida yrkesliv. Överlag visade sig kursen väldigt uppskattad av deltagarna, som gav höga poäng vid utvärderingen, med ett genomsnittligt värde på 5,2 (av 6 möjliga poäng). Utvärderingen syftade också till att fånga upp erfarenheter och förbättringspotential för framtida kurser. Vi återkommer med ny datum för kursen framöver.

Som medansvarig för projekteringsprocessens block blev jag självklart glad att höra att många hade uppskattat ett nytt förhållningssätt till projekteringsprocessen, genom en ”agilare” process. Projekteringsprocessen idag har ändrats, det ställs allt större krav på flexibilitet och det blir väldigt viktigt att kunna beskriva verkligheten på ett sätt som vi konsulter kan känna igen, istället för att uppleva en närmast kaotisk process. Det handlar om trygghet och om en process som tillåter konsulterna att bidra maximalt till projektet.