Miljonprogram 2.0

· · ·
Av Yves Chantereau, 27 Apr 2012

I många olika forum diskuteras situationen som uppstår när urbaniseringen i Sverige ändrar skepnad. Folk flyttar från mindre  till allt större städer. Detta är ett europeiskt fenomen och inte specifikt för Sverige, som man lätt kan tro om man lyssnar på debatten. Dessutom förväntas Sverige ha en miljon fler invånare 2050 och det är unikt, i ett Europa som vid samma tidpunkt kommer att ha samma antal invånare som idag, fast äldre.

Kombination av dessa två fenomen, ändrad urbaniseringsform och befolkningsökning, kommer att sätta stor press på regioner som redan idag är strypta av bristen på bostäder. Det är helt enkelt dags för Miljonprogrammet 2.0.

I Byggindustrin framhäver Staffan Åkerlund att det är nödvändigt att hitta den politiska visionen och i ett annat inlägg efterlyser Staffan Carenholm en samhällsbyggnadsvision. De har självklart rätt båda två.

Det vore olyckligt om Miljonprogrammet 2.0 byggdes på samma sätt som Miljonprogrammet 1.0, men det är ändå nödvändigt med en nationell samling kring bostadsfrågan. Staten, regionerna och kommunerna kan inte längre skylla på varandra. En bred politiskt gränsöverskridande överenskommelse måste komma till för att lösa ett problem som blir alltmer besvärande. Annars är det osannolikt att marknaden förmår att leverera något annat än samma standardiserade lösningar som under förra omgången.

Vi behöver differentierade lösningar, lösningar anpassade efter olika levnadsbehov och stadier i livet. Vi behöver forska kring nya boendeformer som klarar av en åldrande men frisk befolkning och vi behöver hitta nya lösningar för bostäder till unga människor. Listan är lång men utan en nationell samling kring den här frågan är risken stor att vi missar målet och inte orkar skapa det hållbara samhälle som vi pratar så varmt om.