Ett olyckligt utspel om PBL

Av Yves Chantereau, 08 Maj 2012

På Brännpunkt i SVD uppmanade Veronica Palm regering att riva upp den nya plan- och bygglagen.

I likhet med Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier ser jag gärna att lagen ses över. Vissa paragrafer känns onödigt krångliga och vissa moment lite osäkra. Förra veckan höll departementet hade en hearing med näringslivet om just erfarenhetsåterföring efter ett år av nya PBL. Den allmänna känslan är att lagen, trots sina svårigheter, har förbättrat många punkter och att det återstår att se vilken tillämpning kommuner kommer att göra.

Veronica Palm kommer med ett intressant förslag: ”Vi står fortfarande i ett läge där kommunernas möjligheter till planering och bostadsbyggande behöver moderniseras, förenklas och förtydligas samtidigt som plan- och byggprocessen behöver effektiviseras och byråkratin minska.”

Jag kan inte se något annat än att det är bara att göra det. Det är helt och hållet en fråga för kommunerna. Jag tror inte regeringen kommer att förhindra det.