Arkitektritad, vad betyder det?

· ·
Av Yves Chantereau, 29 Maj 2012

Fyra byggherrar annonserar i tidningen för sina villaprojekt i en ny stadsdel. En av villorna marknadsförs som ”arkitektritad”, utan att närmare ange av vilken arkitekt. Vad betyder arkitektritad? Är de tre andra projekten ritade av en tandläkare, en akrobat och en skomakare? Eller är ”arkitektritad” synonymt med ”konstig”. Eller kanske synonymt med ”kvalitativ”?

Det finns flera saker att anmärka på om detta. Fenomenet speglar väldigt väl det obekväma förhållande vissa byggföretag har till arkitekter. Att påstå att ett hus är arkitektritat är lika självklart som att det är byggt av en byggare; Alla hus är arkitektritade.

Att rita hus är själva kärnan i arkitektens yrke, det är dess identitet, dess primära kunskapsfält. Om man hårdrar skulle man kunna fråga sig; när en tandläkare ritar ett hus, blir denne då arkitekt? Sedan kvarstår problemet att han/hon kanske inte gör ett kvalificerat jobb. Kunskapen om arkitekturens komplexitet är tyvärr låg och respekten för arkitektyrket likaså.

Så, om alla hus är arkitektritade, vore det inte god sed att namnge arkitekterna? Särskilt när man vill använda argumentet i marknadsföringssammanhang, för att höja attraktiviteten. Byggarbyggt? Nja, de valde i alla fall arkitektritad som värdeord.

Det är alltid en början, hur luddigt begreppet än må vara.