Arkiv för juni 2012

Antal poster: 6

Träffa STD-företagen i Almedalen

Av Charlotta Ribbefjord, 26 Jun 2012
Almedalen · Hållbart · Infrastruktur · innovation · kompetens · Politiker · Seminarium

Sverige blir allt mer av ett kunskapssamhälle. Människorna flyttar in till de större städerna, tjänstenäringen växer och infrastrukturen blir allt viktigare som möjliggörare. Men hur väl matchar behoven i den nya staden den gamla och hur väl matchar traditionella kompetenser nya tjänster och behov? Det kommer vi att diskutera i Almedalen. Veckan när politiker, organisationer […]

En god affär till ett dåligt pris

Av Lena Wästfelt, 25 Jun 2012
Prissättning · Samhällsbyggnadssektorn · Upphandling

När de nordiska organisationerna för rådgivande ingenjörer/konsulter träffas i Köpenhamn är stämningen god. Marknaderna utvecklar sig väl och företagen räknar med fler uppdrag och fler medarbetare. I Sverige satsas en hel del på infrastrukturen och i Norge har man ett kraftfullt program på gång för att skapa en modern infrastruktur, både vad gäller bana och […]

Totalentreprenaden – den enda saliga?

Av Lena Wästfelt, 20 Jun 2012
innovation · Samhällsbyggnadssektorn · Totalentreprenad · Upphandling

Produktivitetskommittén har kommit fram till att totalentreprenader är svaret på ett förbättrat anläggningsbyggande. Den produktivitetsökning man vill åstadkomma menar man blir möjlig genom fler totalentreprenader. I den entreprenadformen är det entreprenörerna som styr, konsulterna får därigenom en mer underordnad roll. Vad tycker vi om det? En del tycker det är helt överdrivet, andra att det […]

Bostadsbristen – en sten i skon

Av Yves Chantereau, 13 Jun 2012
Almedalen · Bostadsbrist · Samhällsutveckling

Bostadsbristen börjar likna den lilla stenen i skon. I början stör den inte nämnvärt men den blir väldigt besvärande med tiden. Tyvärr är denna sten inte lika enkel att hälla ur skon. För när hela bostadsmarknaden haltar och tillväxten hotas krävs en samordning på högre nivå.

Vårens uppdragsledarutbildning går i mål

Av Lena Wästfelt, 12 Jun 2012
kompetens · Teknikkonsult · Utbildning

Idag avslutades vårens upplaga av STD-företagens uppdragsledarutbildning i Stockholm. Bjarni Ingvason, Ulf Kjellberg och Stefan Pettersson från STD-företagen Region Väst närvarar och delar ut diplom.

När den europeiska teknikkonsultbranschen träffades

Av Anders Persson, 07 Jun 2012
EFCA · Hållbart · Teknikkonsult

För att få en positiv kompetensspiral krävs ökat fokus på livscykelkostnader, energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. Det var alla deltagare överens om. Konsultföretagen har lösningarna men efterfrågan måste stimuleras. Detta är extra viktigt i de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.