Bostadsbristen – en sten i skon

· ·
Av Yves Chantereau, 13 Jun 2012

I en uppmärksammad artikel i DN ventilerar bostadsminister Stefan Attefall sina funderingar kring en lag, som skulle tvinga kommuner att bygga bort bostadsbristen. Det förefaller vara ett svårt drag och motståndet i frågan lär inte vara litet. Men det är i alla fall ett försök i någon riktning. Bostadsfrågan måste ses ur ett helhetsperspektiv (som Anti Avsan kommenterar) men detta får inte användas som en ursäkt för att inte göra någonting alls, för så känns det ibland.

Bostadsbristen börjar likna den lilla stenen i skon. I början stör den inte nämnvärt men den blir väldigt besvärande med tiden. Tyvärr är denna sten inte lika enkel att hälla ur skon. För när hela bostadsmarknaden haltar och tillväxten hotas krävs en samordning på högre nivå. En samordning mellan regering, riksdag, landsting och kommuner, av ett helt annat slag än en samling dellösningar.

Ibland känns det som att bostadsbristen är ett tacksamt ämne att debattera. Men eftersom läget är så pass komplext stannar debatten vid intentioner och det blir inte så viktigt med genomförandet av några reformer. Vi på STD-företagen ser att tjänsteföretagens och hela samhällets tillväxt hotas om inte kraftfulla åtgärder sätts igång. Våra medlemsföretag utgör kärnan i tjänstesamhället och deras utveckling är beroende av innovationsstrategi, kompetensförsörjning, hållbar infrastruktur och inte minst bostadsfrågor. Det är därför vi vill debattera detta under Almedalen.

Välkomna till våra frukostseminarier i Almedalen!