Totalentreprenaden – den enda saliga?

· · ·
Av Lena Wästfelt, 20 Jun 2012

Produktivitetskommittén har kommit fram till att totalentreprenader är svaret på ett förbättrat anläggningsbyggande. Den produktivitetsökning man vill åstadkomma menar man blir möjlig genom fler totalentreprenader. I den entreprenadformen är det entreprenörerna som styr, konsulterna får därigenom en mer underordnad roll.

Vad tycker vi om det? En del tycker det är helt överdrivet, andra att det är en bra idé. Förr skydde konsulterna samverkan med entreprenörerna men idag tycker många att de är bättre affärsmän än beställarna. Speciellt Trafikverket finns det en del kritik gentemot. Upphandlingsförfarandet, med låga priser som följd, gör att en del konsultföretag väljer bort TRV som beställare.

Under de närmsta åren kommer TRV bli tydligare i sin beställarroll, vilket innebär att man inte kommer bry sig hur uppdragen genomförs, bara vilket slutresultat det leder till. Det kan ses som en positiv utveckling. Det borde innebära att konsultföretagets samlade kompetens kommer till bättre nytta och att värdet av leveransen kan öka med mer innovation i uppdragen.

Lena Wästfelt

Vd, STD-företagen