En god affär till ett dåligt pris

· ·
Av Lena Wästfelt, 25 Jun 2012

När de nordiska organisationerna för rådgivande ingenjörer/konsulter träffas i Köpenhamn är stämningen god. Marknaderna utvecklar sig väl och företagen räknar med fler uppdrag och fler medarbetare. I Sverige satsas en hel del på infrastrukturen och i Norge har man ett kraftfullt program på gång för att skapa en modern infrastruktur, både vad gäller bana och väg.

Mycket att göra men ändå dåligt betalt. Alla beklagar den offentliga upphandlingen, som genom sin stenhårda konkurrens leder till alldeles för låga priser. Och jag frågar mig hur marknadens mekanismer slagits ur spel? Hög efterfrågan = höga priser. Hur kommer det sig då att vissa sätter så anmärkningsvärt låga priser? Och hur är det egentligen med faktureringen per timme? En del menar att dubbelfakturering är ett vanligt fenomen. En tragisk utveckling, som både beställare och leverantör måste ta ansvar för.

Min förhoppning är att vi efter sommaren får se ett mer sansat beteende på marknaden – och att beställarna börjar värdera kompetens högre än pris i sina utvärderingar.
Lena Wästfelt

Vd, STD-företagen