Arkiv för juli 2012

Antal poster: 7

Varför byggs det så få bostäder – egentligen?

Av Yves Chantereau, 06 Jul 2012
Almedalen · Anti Avsan · Bostäder · Bostadsbrist · Hållbart · hållbart samhälle · Politiker · Samhällsutveckling · Seminarium

I morse var det dags för STD-företagens avslutande frukostseminarium i Almedalen, det sista av totalt fyra stycken som genomförts under veckan. Idag diskuterades problemen med bostadsproduktion i tillväxtregioner. Först belystes olika orsaker till bostadsbristen. Komplexiteten med situationen är att det finns många samverkande faktorer: Kraftig inflyttning till tillväxtregioner sedan många år En för låg produktionsnivå […]

Att bota ingenjörsbristen inom samhällsbyggnad, ny rapport

Av Saga Hellberg, 05 Jul 2012
Ingenjör · Ingenjörsbrist · kompetens · Utbildning

Civil- och högskoleingenjörerna inom bygg, anläggning och installation toppar listor över bristyrken. Svenska Teknik&Designföretagen tillsammans med Sveriges Byggindustrier presenterar idag en rapport som med konkreta åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten och bota Sveriges akuta brist på ingenjörer. På torsdagsmorgonen genomfördes ett seminarium i Almedalen där rapporten presenterades. Där ställdes frågan – hotar ungdomsarbetslöshet och ingenjörsbrist […]

Utspel om exploateringsavtalet

Av Yves Chantereau, 05 Jul 2012
Bostäder · Bostadsbrist · Exploatering · Upphandling

Bostadsbristen är ett fenomen som drabbats av multisjuka, det vet alla. Här i Almedalen diskuterades ett litet symptom som inte tas upp så ofta: exploateringsavtalet som reglerar villkoren för nya exploateringar. En genomgång av olika projekt visade att en skrämmande hög andel av avtalen inte var lagenliga, upp till 30 %. Gråzonen omfattade nästan 40 […]

Hållbar infrastruktur är ansvar på flera nivåer

Av Lena Wästfelt, 04 Jul 2012
Almedalen · hållbart samhälle · Infrastruktur · Klimatmål · Seminarium

  Dagens frukostmöte handlade om huruvida staten satsar på hållbar infrastruktur. ”I alla tider har kloka människor tagit de rätta besluten, utifrån den tidens utgångspunkter” öppnade Jonas Sundberg, professor Blekinge högskola och Sweco. Men problemet är att man endast tänker på enskilda projekt för sig. Städernas utveckling – och den sammanhängande infrastrukturen – är inte […]

Sveriges innovationskraft – var finns den?

Av Anders Persson, 04 Jul 2012
Almedalen · hållbart samhälle · innovation · Politiker · Upphandling

Svensk innovationskraft var temat för Svenska Teknik&Designföretagens inledande frukostseminarium i Almedalen. Ett hett och viktigt ämne i en värld där den internationella konkurrensen allt mer avgörs av tillgång till rätt kompetens. Vad krävs för att skapa ett positivt innovationsklimat och en positiv kompetensutvecklingsspiral i Sverige? Tiden då industrisamhället var motorn i svensk ekonomi har gett […]

Tyskland ett exempel för bostadsbyggandet?

Av Yves Chantereau, 03 Jul 2012
Almedalen · Bostäder · Politiker · Samhällsutveckling · Seminarium · Ulf Perbo

Utöver frukostseminariet om innovationskraft i Sverige kunde man idag i Almedalen lyssna på ett seminarium om bostadsbyggandet i Tyskland. Ett stort svenskt byggföretag redovisar sina erfarenheter av att bygga bostäder i Tyskland. Där är den administrativa processen kraftigt förenklad i jämförelse med den svenska, med mindre möjligheter för berörda att överklaga. Ulf Perbo, statssekreterare hos […]

Almedalen 2012 är igång!

Av Yves Chantereau, 02 Jul 2012
Almedalen · Bostäder · Politiker · Seminarium

Idag satte Almedalen 2012 igång på riktigt och här i Visby kryllar det redan av politiker. Ett av de första seminarierna handlade om Edward Glaesers bok ”Triumph of the City”. Panelen, som samlats av Fastighetsnytt inom ramen för Business Arena Almedalen, visade stor enighet om behovet av en samlad politisk vision för stadens utveckling. Att […]