Almedalen 2012 är igång!

· · ·
Av Yves Chantereau, 02 Jul 2012

Idag satte Almedalen 2012 igång på riktigt och här i Visby kryllar det redan av politiker. Ett av de första seminarierna handlade om Edward Glaesers bok ”Triumph of the City”. Panelen, som samlats av Fastighetsnytt inom ramen för Business Arena Almedalen, visade stor enighet om behovet av en samlad politisk vision för stadens utveckling. Att Glaeser har rätt när han beskriver den tydliga rollen städerna spelar i tillväxten bekräftades av panelen. Däremot undrade panelen om alla är medvetna om att för mycket av stadsutvecklingen hittills bedrivits utan någon proaktiv strategi från politikerna.

Lunchseminariet med enbart fastighetsägare i panelen bekräftade den här bilden. Bernt-Olof Gustafsson representerade KF Fastigheter, med verksamhet i mer än hundra svenska kommuner. Han gav en dyster bild av läget och menade att skillnaderna i hantering mellan olika kommuner är så stor att det är ibland är svårt att tro att de verkar i samma land! Det vore fel att tolka detta som ett rop för en ökad reglering. Det måste ses som en vädjan om ett tydligare politiskt ledarskap, som enligt paneldeltagarna ofta saknas helt.

På fredag morgon fortsätter diskussionen på detta tema under Svenska Teknik&Designföretagens frukostseminarium ”Varför byggs så få bostäder – egentligen?” Om behovet av en nationell blockgränsöverskridande vision för bostadspolitiken. Mycket välkomna!