Tyskland ett exempel för bostadsbyggandet?

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 03 Jul 2012

Utöver frukostseminariet om innovationskraft i Sverige kunde man idag i Almedalen lyssna på ett seminarium om bostadsbyggandet i Tyskland.

Ett stort svenskt byggföretag redovisar sina erfarenheter av att bygga bostäder i Tyskland. Där är den administrativa processen kraftigt förenklad i jämförelse med den svenska, med mindre möjligheter för berörda att överklaga. Ulf Perbo, statssekreterare hos bostadsministern, deltog i debatten. Många bra synpunkter kom fram under debatten, bland annat om möjliga förenklingar för att kunna ta fram mer bostäder. Men diskussionen lämnade också en något besk eftersmak. Att producera bostäder i stora serier skulle minska produktionskostnaderna, absolut. Men varför denna ständiga jämförelse med produktionen i bilindustrin? Det finns framför allt två stora invändningar mot jämförelsen:

1)    Ingenting hindrar byggföretagen att utveckla en industriell plattform för bostadsbyggande, utifrån en hög kravnivå som skulle passa de flesta kommuner. Ställer verkligen kommunerna så pass olika krav att detta inte går att frambringa?  Byggindustrin säger det, ofta och med stor emfas men bevis saknas.

2)    Bostadsbristen kan inte lösas genom att implementera repetitiva lösningar i olika kommuner. För de flesta tillväxtkommuner handlar det om förtätning runt befintliga kommunikationsknytpunkter, för att få ut mer av de investeringar som redan gjorts i infrastrukturen. Det innebär oftast att platsens förutsättningar är komplexa, platsen lämpar sig helt enkelt inte för enkla prefabricerade hus.

Det är vilseledande att debattera som om bostadsbristen enbart handlade om produktionskostnader, kring att byggföretagen inte kan göra långa produktionsserier. Tvärtom är en viktig del av lösningen just differentiering, med plats- och ändamålsanpassade bostäder. Behovet av snabba lösningar får inte utkonkurrera det långsiktiga tänkandet. Sverige har redan ett miljonprogram att ta hand om, vi behöver inte ett till.

På marginalen kan stordrift genom industriellt byggande hjälpa till, men lösa bristen? Knappast.