Att bota ingenjörsbristen inom samhällsbyggnad, ny rapport

· · ·
Av Saga Hellberg, 05 Jul 2012

Civil- och högskoleingenjörerna inom bygg, anläggning och installation toppar listor över bristyrken. Svenska Teknik&Designföretagen tillsammans med Sveriges Byggindustrier presenterar idag en rapport som med konkreta åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten och bota Sveriges akuta brist på ingenjörer. På torsdagsmorgonen genomfördes ett seminarium i Almedalen där rapporten presenterades. Där ställdes frågan – hotar ungdomsarbetslöshet och ingenjörsbrist samhällsbyggandet? Javisst, så länge vi inte lyckas öka söktrycket till våra ingenjörsutbildningar.

Sverige är på väg in i en tid av arbetskraftsunderskott och allt större ansträngningar för att attrahera arbetskraft kommer att bli nödvändiga inom alla verksamheter. Praktik eller arbetsintegrerat lärande i utbildningarna inom yrkeshögskola och högskola/universitet är en förutsättning för att höja kvaliteten och ge studenterna en chans att utveckla kompetensen utöver kunskaper och elementära färdigheter.

Vi måste göra det attraktivt att plugga teknik och få ut fler ungdomar i arbete. För trots att många av dagens unga går utan arbete, saknas studenter på många ingenjörsutbildningar. Svenska konsult- och byggföretag har idag svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, vilket bromsar samhällsutvecklingen genom att byggnationer tar längre tid att förverkliga.

Söktrycket till samhällsbyggnadssektorns ingenjörsutbildningar är för lågt. I rapporten presenterar BI och STD-företagen förslag på hur utbildningssystemet kan uppmuntra ungdomar att söka till ingenjörsutbildningar, få praktikplatser och därigenom ges möjlighet till arbetslivskontakter som leder till ett jobb.

BI och STD-företagen vill återinföra förmånliga studievillkor till arbetslösa ungdomar som väljer tekniska utbildningar. Genom att underlätta för dessa ungdomar att komplettera sina betyg och ge dem incitament att söka in på ingenjörsutbildningarna vill vi bidra till att lösa en hotande ingenjörsbrist.

Rent konkret behöver vi:

  • uppmuntra arbetslösa ungdomar att komplettera sina betyg och ge dem incitament att söka in på byggingenjörsutbildningarna i form av riktade studiebidrag.
  • underlätta för ungdomar, som valt ”fel” gymnasieutbildning eller behöver  komplettera sina betyg, att läsa upp sig på Komvux.
  • införa olika former av arbetsplatsförlagt lärande i högskoleutbildningarna.
  • att det synliggörs för studenterna vad de kan förvänta sig, genom att det framgår tydligt i utbildnings- och kursplaner att näringslivsanknytning ingår och på vilket sätt.

Våra två inbjudna politiker från utbildningsutskottet i Riksdagen tycker att AIL är oerhört viktigt och att det absolut ska in i utbildningarna igen i mer ordnade former. De ser gärna en fortsatt dialog och diskussioner i frågan för att  driva på akademin att öka näringslivskontakter och ta till sig AIL.

Läs vår korta rapport och se filmen om två ungdomar, Jonatan och Lisa, som berättar om sina erfarenheter av arbetsplatsförlagt lärande under utbildningen.

 

Hotar ungdomsarbetslöshet och ingenjörsbrist samhällsbyggandet? from Svenska Teknik&Designföretagen on Vimeo.