Varför byggs det så få bostäder – egentligen?

I morse var det dags för STD-företagens avslutande frukostseminarium i Almedalen, det sista av totalt fyra stycken som genomförts under veckan. Idag diskuterades problemen med bostadsproduktion i tillväxtregioner. Först belystes olika orsaker till bostadsbristen. Komplexiteten med situationen är att det finns många samverkande faktorer:

  • Kraftig inflyttning till tillväxtregioner sedan många år
  • En för låg produktionsnivå under lång, som inte mött behovet
  • Idag är prisnivån för hög för många potentiella nyinflyttade. Den höga nivån har nåtts bland annat genom begrepp som ”bostadskarriär”, de som redan har är med i den här nya varianten av pyramidspel
  • Den finansiella krisen har inneburit nya strängare finansiella krav på köparna och det bromsar försäljningar

Diverse inlåsningseffekter såsom hyresreglering, beskattningsfrågor, regler för andrahandsuthyrning cementerar situationen. Regeringen har uppmärksammat det administrativa planeringskrånglet men det har inte lösts ännu. Spiken i kistan är sedan en utbredd naiv tro på att marknaden kan lösa det alltmer komplexa läget.

Diskussionen handlade självklart mycket om vad som kan göras och STD-företagens medlemmar föreslog några dellösningar med fokus på tre områden:

  • Differentiering i bostadsbeståndet; bostadsproduktion kan inte överlåtas till marknaden som enbart tillgodoser behovet från ett fåtal målgrupper
  • Att underlätta finansiering inriktad på ombyggnad av miljonprogrammet är absolut nödvändigt för att möta utmaningen
  • Det behövs hållbara blandade städer för att undvika segregering och bygga in social hållbarhet, som kompletterar andra typer av hållbarhet

Även om konsultföretagen kan bidra med sin kompetens att lösa bostadsbristen kan inte politiker springa ifrån sitt ansvar. För tillväxtregioner är det nödvändigt att hitta politiska verktyg för att skapa bindande regionala utvecklingsplaner där kommuner delar samma målsättning. På samma sätt är det nödvändigt att ta bort de olika inlåsningseffekterna. Det är frågan som måste ena regering, riskdagen och kommunerna.

I sina kommentarer betonade Anti Avsan (riksdagsman M) svårigheterna med att lösa denna komplexa situation och den nödvändiga balansen mellan regionala planer och den lokala inflyttningen. I Almedalen är det politiken som regerar, därför känns det rätt att lyfta STD-företagens utmaning: Att skapa en kraftfull blocköverskridande politisk bostadsvision. Vi vill också uppmana regeringen att införa en samhällsbyggnadsminister.

Efter detta seminarium kunde man delta i bostadsministern Stefan Attefalls seminarium. Eller kanske var det mer av en hearing. Vad säger företrädare från olika intresseorganisationer om bostadsförsörjningsfrågan? Vilka hinder finns som kan åtgärdas politiskt? Listan är lång och av varierande karaktär.  Det vore omöjligt att återge i detalj den tre timmar långa diskussionen. Men bostadsministern fick eloger från många branschföreträdare, bland annat från Lena Wästfelt, för sin ambition att driva förändring.

Bostadsfrågan är inte löst, men man kan inte annat än att konstatera att arbetet pågår på många fronter. Låt oss hoppas att arbetet är på väg mot en lösning i denna viktiga fråga.

 

Missade du seminariet? Se det här nedan, eller via vår hemsida.

 

Your browser does not support iframes.