Brännpunkt: Yrkesutbildningar ger fler jobb

· · ·
Av Saga Hellberg, 14 Aug 2012

Det svenska skolsystemet i all ära. Men det har sina brister. Och det vill vi arbetsgivarorganisationer nu påtala på ett kraftfullt sätt. Regeringen har nu ett ypperligt tillfälle att genomföra några av de möjligheter som finns för att förbättra systemet och samtidigt underlätta för att göra systemet mer flexibelt. Och som en bieffekt, underlätta för de många yngre som ännu inte hittat sin plats på arbetsmarknaden, som ångrar sina yrkesval eller behöver komplettera kunskaper för att komma vidare.

Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för att komma till rätta med arbetslösheten bland unga. Men då behöver samtliga berörda departement i höstens budget dra åt samma håll. De behöver samverka för en satsning som gynnar såväl de unga på väg ut i arbetslivet som näringslivet i stort.

Vi är utbildningsansvariga i tretton arbetsgivarförbund och tillsammans höjer vi nu rösten för att ge ungdomarna fler möjligheter. Läs debattartikeln om yrkesutbildningarna i Svenska Dagbladet här.

Uppdaterat: Läs Nyamko Sabunis svar på artikeln här.