Konsulter är också människor

· ·
Av Yves Chantereau, 17 Aug 2012

Den reklamrubriken läste jag i morse på tunnelbanan och sedan läste jag Anders Perssons blogginlägg: Fantastiska teknikkonsulter, sträck på er! Det finns en koppling mellan dessa två yttranden.

Utbildningen för tekniska konsulter går ut på att skaffa tekniska kompetenser och färdigheter. Yrkets situation berörs nästan inte alls under alla dessa år på universitetet eller högskolan. Därefter blir det mycket fokus på den egna prestationen och kanske inte så mycket på kundnytta.

Ett tydligt exempel på detta fick jag häromdagen. Under en diskussion om projektekonomi framhävde en konsult vikten av att hålla sin projekteringsbudget. Visst är det viktigt men kanske inte lika viktigt som att hela kundens affärsekonomi ska hållas. Vem behöver en konsult som håller sin budget men förstör hela affären i nästa led? Att arbeta med kundnytta i fokus och förstå hela affären är avgörande för alla medverkande konsulter i vår bransch. Men konsulter är också människor, de har kanske egentligen valt ett yrkesliv som teknikkonsult på grund av en dragning till det komplexa problemlösandet, inte ekonomin.

Givetvis gäller detta även arkitekter. Och det finns mycket att förbättra där. STD-företagen sammanställer i skrivande stund en enkät om arkitektutbildningen. Det är stundvis dyster läsning. På frågan om nyexaminerade har en förståelse för arkitektens roll svarar drygt 68 % av våra företagsledare nej. På frågor om förståelse för affärsmässighet och projektekonomi anser 90 % respektive 93 % att de saknar förståelse.

Arkitektutbildningen är ett ohört populärt val och konkurrensen är således stenhård. Vi måste hitta ett sätt att ge dessa begåvade unga bättre insikt och förutsättningar för att bli affärsmässigt medvetna.