Goda intentioner = dåligt resultat?

· · ·
Av Yves Chantereau, 23 Aug 2012

Debatten om bostadspolitiken och bostadsbristen har fått förnyad kraft. Man kan faktiskt undra om våra goda intentioner är en bidragande faktor till dagens brist. Är summan av för många goda ambitioner negativ?

Medborgarna bevakar sitt särintresse och sin bakgård i egenskap av grannar. Exploatörerna bevakar försäljningsvärdet, kommunerna bevakar markvärdet, länsstyrelserna bevakar riksintresset och myndigheterna bevakar olika tekniska egenskaper. Allt detta sker med goda intentioner och höga ambitioner. Tyvärr resulterar dessa kombinerade krafter i en förvaltning av bristen, inte till en lösning.

De stora förlorarna är de som står utanför, de som inte har någon bostad. De har ingen röst överhuvudtaget. Intressant nog är det ofta i deras namn som bevakningen sker. För att skapa den goda bostaden måste man ha riksintresse, bullerskydd, grönområden, tillgänglighet, god ventilation mm. Den enda som saknas i den listan är själva behovet.

Häri ligger bostadsbristens paradox: bostaden ska bli av en sådan kvalitet att man tycker att det är bättre att den inte finns än att ge avkall på någon av alla kvaliteter.