Bidra till sektorns långsiktiga kompetensförsörjning

Det är många som funderar över hur vi ska lösa kompetensförsörjningen till sektorn – nu och framöver. Inom många kategorier råder allvarlig brist på yrkesutbildade att anställa.

Vi ritar och planerar, vi bygger om, vi bygger nytt, vi bygger till, vi energieffektiviserar och hållbart ska det vara. Städerna expanderar, infrastrukturen förnyas och föryngras. Det finns många kommuner i landet som har visioner för attraktiv expansion. För att inte alla innevånare ska flytta in till våra största städer. Allt detta kräver engagerade och kompetenta medarbetare.

Men vad gör vi då i samhällsbyggnadssektorn? Hur ska vi få upp ögonen bland våra ungdomar för en framtid som ”samhällsbyggare” inom arkitektur, planering, energiförsörjning, byggande och förvaltning? Det händer en hel del. Många delbranscher har olika aktiviteter från tidig ålder upp till högskola. Och det är bra. Mångfalden ökar chansen att fler väljer ”vår” väg i framtiden.

Vi har också en gemensam aktivitet som berör ALLA inom sektorn. Future City. Många är vi som vet vad Future City är och har varit engagerade på något sätt under de 8 år som tävlingen genomförts. Tävlingen för åk 6 till 9 på högstadiet. Tävlingen där skola möter näringsliv. Tävlingen som ger eleverna fantastiska insikter om hur ett samhälle är uppbyggt och fungerar. Tävlingen där eleverna utmanas att tänka nytt, tänka hållbart, tänka sin egen framtid. Tävlingen som är ämnesöverskridande och med en stark entreprenöriell koppling i botten. Tävlingen som Teknikdelegationen valde ut som en bland ”10 bästa skolprojekt” bland de 100-tals projekt som genomförs i skolan varje år, för att uppmärksamma teknikens betydelse för samhällsutvecklingen. Helt enkelt det ultimata skolevenemanget för allas vårt gemensamma bidrag till den långsiktiga kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnad och förvaltning.

Tävlingen drivs av en styrgrupp som är GULD-arrangörer sedan många år tillbaka. Dessa bidrar förutom med pengar, med sitt engagemang och sin tid för att genomföra tävlingen varje år. Till det kommer ett antal medarrangörer på olika nivå som bidrar med varierande antal kronor beroende på förmåga och intresse. Och många verksamma i sektorn är med som mentorer och jury. Vi välkomnar fler medarrangörer från sektorn för att kunna öka marknadsföringsinsatserna och på så sätt få fler tävlande skolor och nå fler ungdomar. Hör av dig och diskutera just din organisations eller ditt företags deltagande. Eller kanske finns det någon skolansvarig som kan engagera sig? Ta en kontakt så möts vi och berättar eller gå in på www.futurecity.nu – läs mer om tävlingen och hör av dig till mig.

Saga Hellberg tävlingsansvarig Future City och kompetensförsörjningsansvarig Svenska Teknik&Designföretagen.