Arkiv för september 2012

Antal poster: 7

Staden är möjligheten

Av Lena Wästfelt, 28 Sep 2012
FIDIC · Hållbart · hållbart samhälle · Sustainability · Teknikkonsult

Förra veckan träffades vi inom FIDIC, representanter för alla världens tekniska konsulter. Årets möte ägde rum i megastaden Seoul, där de vanliga husen är tjugo våningar höga och de höga reser sig fyrtio våningar. När vi träffas är det Sustainability som står på agendan. I alla världsdelar, i alla länder, driver man denna fråga för att ta sitt ansvar för klimatet och miljön. Hur man tar sig an frågan är helt klart beroende på problematik och ekonomiska resurser.

Sänkta kostnader för standarder

Av Lena Wästfelt, 19 Sep 2012
Byggstandard · Debatt · Politik · Standard · std-företagen

Vi uppmanade till att öka tillgängligheten av byggstandarder genom att göra dem fritt tillgängliga på svenska. Nu har regeringen lyssnat och meddelar idag att de sänker kostnaderna för byggstandarder. De eurokoder som ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR, kommer att bli fritt tillgängliga.

Fler projekteringsledare behövs!

Av Yves Chantereau, 19 Sep 2012
Kurs · Projekteringsledare · std-företagen · Teknikkonsult · Utbildning

STD-företagen har i dialog med Forum för Offentliga Beställare i Stockholm identifierat behovet av utbildning och tagit fram en kurs. Kursen ger projekteringsledarna de verktyg som behövs för att driva en kreativ process. Tekniska kunskaper utgjorde länge en tillräckligt bred bas för att agera projekteringsledare, men idag krävs också ledaregenskaper och kunskap om gruppens dynamik för att lyckas med uppgiften. Därför har vi lagt stor vikt vid detta i kursinnehållet.

Byggsektorns etiska utmaning

Av Saga Hellberg, 14 Sep 2012
Debatt · Etik · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Vi var över 100 personer i salen från HELA sektorn och bara tre av oss var konsulter; representanter från ett arkitektföretag, ett projektledningsföretag och jag. Min fundering är då – är det här en icke-fråga för konsulterna? Känner man sig inte berörd?

Arkitektutbildningen måste förbättras!

Av Yves Chantereau, 10 Sep 2012
Arkitekt · Arkitektur · kompetens · Utbildning

Högskoleverket ska utvärdera högskoleutbildningarnas mål utifrån utbildningens särart och användbarhet på arbetsmarknaden. Det finns rätt mycket att säga om detta. Arkitektskolorna ska inte bli rena yrkeshögskolor. Men vi kan ändå konstatera att glappet mellan kunskapsnivån hos de nyutexaminerade och behovet från branschen idag är för stort. Jag välkomnar utbildning i ”kritiskt tänkande” och ”ifrågasättande av […]

Den eviga bostadsbristen

Av Yves Chantereau, 07 Sep 2012
Arkitektur · Bostäder · Bostadsbrist · Debatt · hållbart samhälle · Politiker

Jag brukar förklara att det beror på en brist på byggbar mark. I det ögonblicket börjar besökarna ifrågasätta min mentala hälsa. Den som kommit från Arlanda och har åkt längst E4:an har svårt att uppfatta marken som en bristvara.

Förenkla reglerna för studentbostäder

Av Yves Chantereau, 03 Sep 2012
Attefall · Bostäder · Bostadsbrist · Debatt · Stefan Attefall · Studentbostäder · Tillgänglighet

Idag debatterar Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, i DN för enklare regler för studentbostäder. Och självklart behövs det, eftersom dagens läge är helt blockerat. Varför produceras inga studentbostäder? Det beror på att regelverket tar hänsyn till så många parametrar att det helt enkelt inte finns något ekonomiskt incitament kvar. Trots ett skriande behov.