Förenkla reglerna för studentbostäder

· · · · · ·
Av Yves Chantereau, 03 Sep 2012

Idag debatterar Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, i DN för enklare regler för studentbostäder. Och självklart behövs det, eftersom dagens läge är helt blockerat. Varför produceras inga studentbostäder? Det beror på att regelverket tar hänsyn till så många parametrar att det helt enkelt inte finns något ekonomiskt incitament kvar. Trots ett skriande behov.

En möjlighet vore att ändra tillgänglighetskravet för vissa bostäder. En förenklad regel skulle kunna utformas såhär: En viss procent av studentbostäderna ska vara tillgängliga enligt tillgänglighetsnormen och resten via ramper eller trappor. En förutsättning skulle kunna vara att gemensamma utrymmen ska nås av alla samt att alla bostadsenheter är likvärdiga.

Det är självklart så att exempelvis kostnaden för hiss drabbar en grupp där det är redan mycket svårt att få ekonomi. Studentbostäderna har ju en annan karaktär än permanent boende. En student i behov av tillgänglighet kan lätt byta med en annan, som inte behöver tillgänglighetsanpassning. Är alla lägenheter likvärdiga kan det inte vara ett problem.

Ett mindre avsteg kan man tycka, som inte innebär bostäder av sämre kvalitet. I ett projekt jag känner till skulle kostnaden för en hiss bli hela 10 % av byggkostnaden. Det är inte så lite, det räckte för att stoppa hela projektet.

Säkerligen finns många andra regler som bör ses över. Dagens höga ambitioner står i vägen för ett fungerande utbud till studenterna och till alla andra också för den delen. Det har vi redan konstaterat.