Arkitektutbildningen måste förbättras!

· · ·
Av Yves Chantereau, 10 Sep 2012

Högskoleverket ska utvärdera högskoleutbildningarnas mål utifrån utbildningens särart och användbarhet på arbetsmarknaden. Det finns rätt mycket att säga om detta.

Arkitektskolorna ska inte bli rena yrkeshögskolor. Men vi kan ändå konstatera att glappet mellan kunskapsnivån hos de nyutexaminerade och behovet från branschen idag är för stort. Jag välkomnar utbildning i ”kritiskt tänkande” och ”ifrågasättande av rådande normer”. Men det är trots allt inte det arkitekterna lever på. Deras huvudsysselsättning är att arbeta på uppdrag: Utan kund, ingen arkitektur, så skulle man kunna uttrycka det enkelt. Därför spelar förståelsen för yrkets affärsmässiga villkor en central roll för yrkesutövandet.

Jag är ingen teoretiker, bara en bondarkitekt. Jag hade uppskattat enormt mycket om någon under min långa utbildning hade påtalat att det finns vissa förutsättningar på arbetsmarknaden som påverkar min profession. Men ingen sa något om det.

Inte då, inte nu.

Istället släpper skolorna ut nykläckta arkitekter, som våra företag måste utbilda en gång till. Det är kostsamt och tidskrävande.

Sveriges Arkitekter erbjuder fördjupningskurser inom ramen för Professionaliseringsprogrammet. En hel del av kursinnehållet borde ingå i grundutbildningen. Och det är inte bara förståelsen för de affärsmässiga villkoren som saknas. Den rena faktakunskapsnivån för låg. Visst kan man hävda att regler och normer kommer att ändras, men så är det för alla sorters studenter. Det vore som om jurister skulle lära sig kritiskt tänkande men inte Sveriges lagar, för att det finns en risk att lagarna ändras.

Hur kan utbildningen utformas för att öka faktakunskapen och kunskapen om affärsmässiga villkor? Det förblir idag en olöst fråga som behöver mer dialog mellan olika parter. Dialogen mellan STD-företagen som branschorganisation och arkitekturskolorna har tyvärr präglats av ointresse från skolornas sida.

Nyexaminerade arkitekter förväntas ändå hitta jobb hos STD-företagens medlemsföretag. Vi välkomnar att Högskoleverket arbetar fram nya utvärderingsmål och framför allt att skolorna förväntas ta större hänsyn till ”användbarhet på arbetsmarknaden”. För att vi vet att det är en mycket angelägen fråga.