Fler projekteringsledare behövs!

· · · ·
Av Yves Chantereau, 19 Sep 2012

I en föränderlig värld blir det viktigt att hålla reda på den skapande processen. Dagens projektering utförs generellt snabbare än för många år sedan, men hjälp av alltmer avancerad teknik. Detta innebär ökade krav på projekteringsgruppen och rollen som projekteringsledare blivit mycket viktigare. Det har länge setts som en underordnad uppgift, en erfaren projektör fick tjänstgöra som projekteringsledare och har i många fall gjort ett utmärkt jobb, men det räcker inte längre.

STD-företagen har i dialog med Forum för Offentliga Beställare i Stockholm identifierat behovet av utbildning och tagit fram en kurs. Kursen ger projekteringsledarna de verktyg som behövs för att driva en kreativ process. Tekniska kunskaper utgjorde länge en tillräckligt bred bas för att agera projekteringsledare, men idag krävs också ledaregenskaper och kunskap om gruppens dynamik för att lyckas med uppgiften. Därför har vi lagt stor vikt vid detta i kursinnehållet.

Det är viktigt att båda parter tar sitt ansvar. Beställarna genom att efterfråga projekteringsledare som en kvalificerad tjänst. Konsulterna genom att utbilda sig och utveckla rollen, allt för en bättre process. I projekteringsprocessen skapas väsentliga värden, därför hoppas jag att båda parter inser betydelsen av de personer som leder den.

Läs mer om kursen Projekteringsledare – inom arkitektur, projektledning och installation och anmäl dig här.