Staden är möjligheten

· · · ·
Av Lena Wästfelt, 28 Sep 2012

Förra veckan träffades vi inom FIDIC, representanter för alla världens tekniska konsulter. Årets möte ägde rum i megastaden Seoul, där de vanliga husen är tjugo våningar höga och de höga reser sig fyrtio våningar. När vi träffas är det Sustainability som står på agendan. I alla världsdelar, i alla länder, driver man denna fråga för att ta sitt ansvar för klimatet och miljön. Hur man tar sig an frågan är helt klart beroende på problematik och ekonomiska resurser.

Kanske är det för att jag befinner mig mitt bland alla tekniker som intresset är så tydligt. Den tekniskt kunnige personen vill se lösningar, tror på lösningar och har hopp till framtiden. Problem blir till utmaningar och många är exemplen på hur man lyckats finna hållbara lösningar. Vi diskuterar också metoder och verktyg. Och hur mycket FIDIC kan bidra med, när det gäller att samla världens kunskap och sprida den vidare.

Från svenskt håll har vi samlat ett första tänk i dokumentet ”Rethinking Cities”. Det togs fram redan förra året till Almedalen och har nu utvecklats vidare inom såväl EFCA som FIDIC. Budskapet är att det är staden som har möjligheten att lösa en hel del av klimat-, energi- och miljöproblemen. Hammarby Sjöstad står som exempel och Stellan Fryxell, Tengbom, var med och talade under konferensen.

På hemmaplan fortsätter vår temagrupp Sustainability sitt arbete med att missionera kring dessa frågor och påverka politikerna att tänka rätt – och satsa rätt. Ser man bara till infrastrukturen så finns det en politisk medvetenhet som tydligt visade sig i den budget som precis lagts. Kan vi sedan kombinera detta med pengar för forskning och innovation inom samhällsbyggnad och industriteknisk utveckling kommer vi kunna flytta fram positionerna ytterligare.