Läst boken Stadens Triumf?

· · · · ·
Av Saga Hellberg, 01 Okt 2012

Om inte – gör det. Visserligen är professorn som skrivit den från USA och den handlar till stora delar om städerna i USA – men också om andra större städer på vår jord. Och resonemangen håller för att omsättas även i våra trakter. Edward Glaeser som författaren heter, resonerar kring varför staden är det överlägset bästa stället att leva på för människor när det kommer till klimatfrågan och vårt slöseri med ändliga resurser. Man kan sammanfatta hans teorier i en enda mening från boken:

”För planeten skulle det vara mycket bättre om den urbaniserade befolkningen bodde i förtätade städer uppbyggda kring hissen, i stället för i utglesade förstäder uppbyggda kring bilen.”

Eller ”Alla som anser att den globala uppvärmningen är en verklig fara bör se förtätat stadsboende som en del av lösningen.” Hans resonemang och slutsatser kanske inte är några direkta nyheter men han har verkligen lagt ner möda för att få belägg för sina ”sanningar”. Han tar upp många aspekter som påverkar städernas tillväxt och välmåga. Utbildning är en viktig delfaktor för god stadstillväxt. Även fattigdom visar på en bra stad! Hur tänker man då? Och så tar han upp problemet med nimbyismens förbannelse – det lokala byggmotståndet – och mycket, mycket mer. Det skulle vara spännande att få läsa motsvarade bok om Sverige och dess städer – vem skriver den? Och så en sista fråga: ska vi koldioxidbeskatta alla som bor i förorterna? De använder mer energi än cityborna och släpper ut mer luftföroreningar.