Sämre kontroll med nya PBL?

· · · · ·
Av Yves Chantereau, 03 Okt 2012

Marie-Louise Luther är ombud för Astma- och Allergiförbundet. Hon har bloggat om sina farhågor inför de nya självständiga kontrollansvariga (KA) som byggherren enligt lag ska anlita för kontroll vid byggen. Det finns en hel del att fundera på kring detta; Hur självständiga kommer de att vara och vilka kommer att åta sig den här otacksamma uppgiften? Redan den tidigare rollen som kvalitetsansvarig har varit en otacksam roll. Och i många projekt har inte projekterande konsulter sett röken av sin kvalitetsansvarige, utan papper har istället skickats fram och tillbaka med jämna mellanrum.

Den här frågan har vid flera möten diskuterats med Boverket. Vid det senaste mötet uppgavs att det då fanns cirka 2500 stycken som var certifierade för den nya rollen. Behovet är oklart; mellan 4000 och 8000 säger Boverket. Vem ska ta risken att satsa på en relativ dyr utbildning utan en klar bild av marknaden? Vilka kvalitetsansvariga kommer att bedömas vara självständiga? Vilka kommer att få återkommande förtroenden i många projekt? Och framför allt, kommer det att innebära en rejäl kvalitetsförbättring av resultatet? Många frågor, få svar.

Marie-Louise passar på att ifrågasätta om konsulterna kan vara sin egen kontrollansvarig och det är svårt att inte stämma in, även om man själv representerar konsultledet. För under många år har konsulter pressats till att minska tidsåtgången i sina åtaganden. I många projekt uteblir ofta riktiga samordningsmöten och tiden för egenkontroll blir knappare och knappare. Än mer allvarligt är det att ingen längre tar ansvar för helheten. Konstruktionslösningar köps i olika delar och man värderar inte den sammanslagna lösningen. Fungerar det ihop? Eller finns det brister i gränser mellan olika delar?

Tidsbrist och minskat antal timmar är självklart inte de enda parametrarna men det har gått många år åt fel håll. Idag förekommer många brister och ibland får de mycket allvarliga följder. Följder som oftast inte kan härledas till ett enda fel utan till en olycklig kombination av dellösningar. Ibland blir det så påtagligt som när ett hus rasar men Marie-Louise syftar på något annat; den smygande dåliga kvalitet som kanske innebär ett sämre inomhusklimat för många. Det hade varit skönt att kunna säga att kontrollsystemet kommer att förhindra detta, såsom lagen påstår. Men jag är tyvärr inte så säker.

Jag skulle så gärna vilja säga till Marie-Louise att hon har fel.